Renovacions

Els usuaris de les biblioteques, a través del catàleg, poden renovar els documents que tenen en préstec, sense haver-se de desplaçar a la biblioteca. Els documents es poden renovar amb les condicions següents:

  • Que no s'hagin renovat ja tres vegades.
  • Que no hagi expirat la data de retorn.
  • Que no es tingui el carnet de préstec bloquejat per algun motiu.
  • Que no estiguin reservats per un altre usuari.

Per fer aquest tràmit, heu d'anar a la pantalla de consulta del catàleg col·lectiu i identificar-vos a "El meu compte", amb el vostre número de carnet de la biblioteca i el PIN. Premeu "Entrar" per validar-vos.

Un cop us hagueu validat, cal accedir a "Exemplars actualment en préstec".

A continuació heu de marcar a la columna "Renovar" els documents que s'han de renovar, o bé prémer el botó "Renovar-ho tot". A la columna "Estat" es pot veure la nova data.