Informació administrativa

Convenis i encàrrecs de gestió vigents

En aquest apartat hi trobareu els convenis i encàrrecs de gestió vigents signats pel Consorci de Biblioteques de Barcelona amb altres entitats públiques i privades, i hi podreu consultar, entre d'altres, les dades relatives a l'objecte, l'import, els participants i la vigència.

En aquest apartat hi trobareu la informació relacionada amb adjudicacions i licitacions en curs del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Per a qualsevol altra qüestió contacteu amb cbbcontractacio@bcn.cat

 

El Consorci de Biblioteques de Barcelona, publica trimestralment a la web de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb tot el sector públic municipal, el resum de transferències i subvencions atorgades pel Consorci de Biblioteques de Barcelona.