Lots de documents

Amb el carnet de la biblioteca us podeu endur en préstec lots de documents de qualsevol tema que estigueu treballant al centre. Per ajudar-vos en la selecció i la tria dels documents disposeu de l'assessorament de l'equip de la biblioteca.

D'altra banda, a Biblioteques de Barcelona s'elaboren guies de lectura temàtiques i de novetats i s'ofereixen tot un seguit d'activitats de promoció de la lectura en horari extraescolar (contacontes, clubs de lectura infantils i juvenils...).

Algunes biblioteques disposen del servei de Maletes Viatgeres: es tracta d'una maleta plena de documents interessants per cobrir les necessitats informatives o literàries dels alumnes que es pot deixar a les escoles. En el cas que hi estigueu interessats, pregunteu-ho a la vostra biblioteca de referència.

Lots de documents