Fons infantils

A les àrees infantils de les biblioteques hi trobareu llibres per gaudir de la lectura, llibres per aprendre i fer els deures, i també altres tipus de materials, com ara còmicsrevistesDVDCD de música i videojocs.

A les col·leccions de les àrees infantils hi trobareu dues seccions ben diferenciades:

1. Àrea d'imaginació o ficció: hi teniu llibres, música, pel·lícules, còmics... Els contes o llibres d'imaginació els trobareu classificats segons l'edat lectora recomanada.

I* - gomet blau: contes de 4 a 6 anys. Per a infants que comencen a llegir, són llibres en què les il·lustracions i les imatges tenen molta importància, i hi ha poc text o gens.

I** - gomet vermell: contes de 7 a 10 anys. Contes en què el text comença a tenir importància. Són històries més llargues i complexes, destinades als infants que ja saben llegir.

I*** - gomet verd: contes d'11 a 14 anys. Petites novel·les que expliquen històries de temes diversos (por, aventura, misteri...).

Dins l'àrea d'imaginació i per als infants que comencen a llegir, teniu els llibres de primeres lectures classificats en contes amb lletra de pal i contes amb lletra lligada.

A l'àrea infantil també hi trobareu l'espai de Petits Lectors, adreçat als més petits (dels 0 als 4 anys) i als seus acompanyants. En aquest espai hi trobareu llibres en què les il·lustracions són les protagonistes. Llibres de diferents mides, formes, colors, textures, llibres de cartró, llibres de roba, llibres desplegables... que tenen com a finalitat estimular i potenciar la imaginació i la percepció visual dels infants més petits.

2. Àrea de coneixements: hi trobareu tot tipus de documents per donar suport per fer els deures de l'escola, aclarir dubtes i desenvolupar els interessos i les inquietuds dels infants: enciclopèdies generals i temàtiques, diccionaris, atles, llibres i material audiovisual sobre qualsevol matèria (ciències socials, ciències naturals, geografia, història, art, matemàtiquesarquitectura...).