Préstec entre biblioteques

Servei de préstec interbibliotecari entre les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
Les Biblioteques de Barcelona faciliten el préstec interbibliotecari de documents de les biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
És un servei gratuït que permet sol•licitar o retornar els documents a qualsevol biblioteca. 

Quins documents es poden sol•licitar per préstec interbibliotecari?
Podeu demanar tots els documents que formen part de la col•lecció d’una biblioteca, ja estiguin disponibles, en préstec, en trànsit o al prestatge de reserves. S’exclouen d’aquest servei els materials, que les biblioteques decideixin, segons les seves característiques .

Quants documents es poden demanar? 
En total podeu reservar fins a 30 documents (incloses les dues reserves que permet fer el catàleg col•lectiu Atena), amb independència del tipus del document (DVD, CD, llibres, etc.). Les entitats estan exemptes d’aquesta norma i poden demanar més documents.

Com es pot sol•licitar un document d’una altra biblioteca?
Les peticions es poden fer per tots els canals de comunicació que ofereixi la biblioteca: presencialment, per telèfon, o mitjançant el correu electrònic. 

Quin és el termini de recepció d’un document?
Si el document es demana a una biblioteca de la ciutat de Barcelona, el temps estimat de recepció és d’una setmana. Si la petició es fa a una de les biblioteques de la província, el temps aproximat serà de deu dies. 

Què és el catàleg Atena? Com funciona?
Atena és el catàleg col•lectiu de les biblioteques que formen el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Integra el fons documental de l’Aladí (catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona) i l’Argus (catàleg de les biblioteques públiques de Girona, Lleida i Tarragona). Es poden sol•licitar en línia documents de qualsevol biblioteca pública de Catalunya.

Només cal accedir al catàleg i demanar el document que necessiteu. Podeu sol•licitar fins a dues peticions simultànies. Si el document no està disponible a cap biblioteca de la ciutat, podeu  fer la petició i demanar que us el portin a qualsevol biblioteca de Barcelona.