Informació de rellevància i jurídica

Normativa

Informació general relacionada amb les ordenances de qualsevol tipus i altres normes de caràcter reglamentari que afectin el Consorci de Biblioteques de Barcelona.