Fons especials

A més dels fons bàsics, comuns a totes les biblioteques, n'hi ha que han dedicat una atenció especial a una temàtica concreta, són els fons especialitzats, alguns dels quals estan relacionats amb el cinema.