Pla director de Biblioteques de Barcelona

El Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030 s’emmarca dins el Pla de drets culturals de Barcelona que, sota el títol «Fem cultura», desplega una estratègia per situar els drets culturals com a drets fonamentals de primer ordre de cara a reforçar la vida democràtica de la ciutat, incorporant el teixit cultural i el conjunt d’àrees municipals en el disseny i la implementació de les polítiques culturals locals. La novena mesura és la que recull aquest Pla director.

Aquest Pla també incorpora i fa seus els vincles entre l’acció cultural i àmbits estratègics com ara l’educació, la sostenibilitat, la ciència, la transversalitat de gènere, la interculturalitat, la innovació i la tecnologia, entre d’altres. Per a les biblioteques de Barcelona, dues dècades després de la posada en marxa del Consorci que les gestiona i de l’acompliment de dos plans estratègics, el treball amb els múltiples agents relacionats amb aquests àmbits ha estat sempre fonamental en el procés d’arrelament del servei al territori, especialment pel que fa al treball amb els centres educatius i amb els agents socials i culturals de l’entorn més immediat.

Aquest nou pla s’articula en quatre àmbits:

1. Dret d’accés a la informació i a la generació de coneixement.
2. Dret a la lectura, a l’escriptura i a l’expressió oral.
3. Dret a l’educació, a la formació contínua i a l’alfabetització cultural. Dret a la participació artística
4. Dret d’equitat en l’accés a la cultura i el coneixement i en la participació cultural.