Nanotecnologia i ètica

Del 17 d’octubre al 28 de novembre de 2022

Mòbils que es dobleguen, edificis que es mengen la contaminació, molins de vent cada vegada més llargs o medicines que només actuen a punts concrets del cos i a la carta, sense afectar la resta d'òrgans... tot això té un punt en comú que se situa en les profunditats de la matèria, la nanotecnologia, un conjunt de tecnologies que operen a la nanoescala i que s'han convertit en la revolució industrial del segle XXI. En aquest cicle abordarem els aspectes ètics i socials més rellevants d'aquesta nova revolució científica i tecnològica.

Amb motiu de la publicació del  Llibre Blanc de les Nanotecnologies: Una guia sobre el coneixement del món a la nanoescala

Cicle coordinat per Jordi Díaz Marcos i Joan Mendoza Gonzàlvez (Universitat de Barcelona (CCiTUB i IN2UB)). 

Hi col·labora: Associació Catalana de Comunicació Científica

La Nanotecnologia: La nova revolució del segle XXI

Dilluns 17 d’octubre, a les 18.30 h, a la Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert. A càrrec de Jordi Díaz Marcos, investigador i comunicador, Universitat de Barcelona (CCiTUB/IN2UB).

La nanotecnologia, sens dubte, serà una revolució al segle XXI. Gràcies a la capacitat per generar materials i dispositius amb noves propietats i funcionalitats sorgides del control precís de la mida, forma i composició d’objectes de dimensions nanomètriques, provocarà un gran impacte en els àmbits més diversos. Repassarem el seu impacte, la seva capacitat disruptiva i els aspectes que poden condicionar el seu desenvolupament present i futur.

Nanopànic o nanoeufòria: Quin serà l’impacte?

Dilluns 24 d’octubre, a les 18.30 h, a la Biblioteca El Clot – Josep Benet. A càrrec de Joan Mendoza, tècnic, Universitat de Barcelona (CCiTUB) i Associació Catalana Comunicació Científica.

La tan anomenada revolució nanotecnològica ens planteja molts interrogants que fan referència als fonaments del fenomen nanotecnològic i als de la mateixa condició humana. Però què hi ha realment nou en la nanotecnologia? Quins reptes planteja aquesta novetat per a la humanitat? Per abordar els aspectes socials i ètics més rellevants que han sorgit en el debat sobre la nanotecnologia cal anticipar-se, però fugint dels extrems, tant d'optimismes desmesurats com de conservadorismes apocalíptics.

Pot la Nanotecnologia fer-nos “millors humans”?

Dilluns 7 de novembre, a les 18.30 h, a la Biblioteca El Clot – Josep Benet. A càrrec de Pere Ruiz Trujillo, investigador i professor (Institut Químic de Sarrià) .

Des de fa ja força anys, es parla del potencial de la nanotecnologia per a la millora del cos i la ment. El moviment transhumanista dona suport a aquest potencial nanotecnològic. El transhumanisme és un moviment filosòfic i social que aposta per l’ús del coneixement científic i de les innovacions tecnològiques per promoure canvis radicals de les capacitats físiques, cognitives i fins i tot morals. Aquesta visió es projecta a escala evolutiva. Ara la pregunta és si la ciència i tecnologia actuals, emprades amb la deguda prudència, han d’impulsar aquest procés de millora.

La Nanotecnologia al mercat: Cal preocupar-se?

Dilluns 14 de novembre, a les 18.30 h, a la Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert. A càrrec d’Anna Oliete, tècnic de prevenció de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (Dep. d'Empresa i Treball).

La demanda de nous productes ha fet que alguns nanomaterials s'estiguin utilitzant sense tenir prou coneixement sobre els seus efectes en la salut, la seguretat de les persones i el medi ambient. Es fa necessari prendre mesures derivades de l'aplicació del principi de precaució que aconsella, partint de la falta d'acord o coneixement científic sobre un risc concret, fer allò que calgui per reduir o eliminar el risc fins que no es tinguin dades més concloents.

Nanotecnologia per garantir el futur del nostre planeta

Dilluns 21 de novembre, a les 18.30 h, a la Biblioteca Vila de Gràcia. A càrrec de Pedro A. Serena, científic investigador, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM, CSIC).

La nanotecnologia és una de les disciplines clau del desenvolupament cientificotècnic actual, just en el moment en què la humanitat té davant un repte formidable, plasmat en la consecució dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. L'equilibri entre un anhelat progrés sostenible i les possibles conseqüències negatives és un tema que requereix una governança adequada, capaç d'integrar des d'una perspectiva holística els nombrosos aspectes que apareixen en el marc del desenvolupament nanotecnològic.

Art i Nanociència, un espai de diàleg

Dilluns 28 de novembre, a les 18.30 h, a la Biblioteca Vila de Gràcia. A càrrec de Gerard Guimerà, professor (Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia).

La nanotecnologia és una tecnologia disruptiva, i cal prendre consciència dels diferents aspectes socials que intervenen en el procés de presa de decisions. Necessitem punts de trobada per establir un diàleg global sobre les oportunitats i les repercussions. Ens centrarem a donar a conèixer nombroses experiències on la ciència i la nanotecnologia interaccionen amb aspectes artístics com ara la conservació, el teatre, la il·lustració, la dansa o la literatura. Branques de l’art que per a moltes persones es mantenen al marge de la ciència.

Accés lliure fins a exhaurir places (cabuda limitada).
Totes les activitats estan adaptades a les mesures de seguretat i protecció davant de la covid-19.