Sant Martí

La Biblioteca Gabriel García Márquez vol ser una referència en informació i coneixement local. Des d’un esperit proactiu aspira a recollir i difondre una bona part de la memòria de l’antic poble de Sant Martí de Provençals i dels deu barris que formen l’actual districte de Sant Martí, amb especial atenció a la Verneda de Sant Martí.

Una quotidianitat plural plena de vivències, que trobareu en llibres, revistes i altres publicacions, però que també aposta per formats multimèdia i audiovisuals, amb projectes com “Així ho recordem: memòria dels veïns i veïnes de Sant Martí de Provençals, la Verneda i la Pau”.

La biblioteca també vol ser bressol i altaveu dels autors i de les autores arrelades al territori, així com donar impuls a la creació d’iniciatives culturals, individuals i col·lectives, d’interès per a la comunitat.

En la seva tasca de difusió local, la biblioteca organitza periòdicament diferents activitats vinculades a aquesta col·lecció, així com al coneixement dels diversos barris del territori. Entre aquestes activitats destaquen els itineraris “Sant Martí barri a barri”.