Desconfinament

Les Biblioteques de Barcelona ens estem preparant per obrir alguns equipaments el dia 2 de juny, sempre que es puguin complir tots els protocols i mesures sanitàries que garanteixin la prestació de serveis de manera segura per a la ciutadania i per a les persones que hi treballen.

FASE 1. Obertura gradual de biblioteques, sense accés lliure als espais de la biblioteca

S’obriran les biblioteques que puguin complir amb tots els protocols i mesures sanitàries que garanteixin la prestació de serveis de manera segura per a la ciutadania i per a les persones que hi treballen, d’acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

Les biblioteques que puguin obrir ho faran en horaris especials restringits, adaptats a les actuals circumstàncies, i només oferiran servei de préstec i devolució de documents en les següents condicions:

  • Servei de préstec de documents amb reserva prèvia per part l’usuari a través de mitjans telemàtics o telefònics
  • Devolució dels documents en préstec per part dels usuaris en els espais especialment habilitats

No es podrà accedir lliurement a les instal·lacions.

No s’oferirà servei de préstec interbibliotecari.

No es faran duplicats de carnets ni s’admetran pagaments en efectiu.

La preparació de les instal·lacions comporta actuacions vinculades al manteniment dels edificis, a la neteja i desinfecció, a la protecció individual i col·lectiva de les persones, a la senyalització dels espais habilitats per a prestar servei i a l’adequació dels serveis en aquest context de crisi sanitària.​
Mentre duri aquesta fase les biblioteques estaran tancades.

Les biblioteques que puguin obrir ho faran en horaris especials restringits, adaptats a les actuals circumstàncies, i només oferiran servei de préstec i devolució de documents en les següents condicions:

  • Servei de préstec de documents amb reserva prèvia per part l’usuari a través de mitjans telemàtics o telefònics
  • Devolució dels documents en préstec per part dels usuaris en els espais especialment habilitats

No es podrà accedir lliurement a les instal·lacions.

No s’oferirà servei de préstec interbibliotecari

No es faran duplicats de carnets ni s’admetran pagaments en efectiu.

Els usuaris podran accedir a determinats espais de les biblioteques, preferentment mitjançant cita prèvia, en franges horaris concretes i amb una limitació en el temps màxim d’ús.

El nombre de punts de lectura en cada franja horària es limitarà a la cabuda de cada espai habilitat.

No es podrà accedir directament a la col·lecció documental.

No es podrà fer ús públic dels aparells o dispositius electrònics de la biblioteca (ordinadors, tauletes, màquines d’autopréstec, etc.) mentre no se’n pugui garantir la desinfecció.

En aquesta fase es restablirà la programació cultural i formativa, preferentment amb inscripció prèvia.
La cabuda màxima a les sales estarà limitada a un terç i sempre en nombre inferior a 30 persones, garantint la distància de seguretat de 2 metres.