Literatura en llengua catalana

En aquest club es llegeixen obres escrites en llengua catalana, tant d'autors catalans com estrangers.

Conductor: Marta Calzada

Biblioteca Jaume Fuster
3r dimecres | 12.00 h