Òmnibus municipal

Cada any, es plantegen als ciutadans de Barcelona una sèrie de qüestions per tal de saber l'opinió que els mereix el comerç de la ciutat i també s'hi introdueixen preguntes relacionades amb els hàbits de compra dels consumidors barcelonins.

L'instrument utilitzat és una enquesta trimestral d'opinió, l'Òmnibus municipal, de la qual presentem, seguidament, els resultats del bloc de preguntes relacionades amb el comerç i el consum de la nostra ciutat.