Òmnibus municipal

Cada any, es plantegen als ciutadans de Barcelona una sèrie de qüestions per tal de saber l'opinió que els mereix el comerç de la ciutat i també s'hi introdueixen preguntes relacionades amb els hàbits de compra dels consumidors barcelonins.

L'instrument utilitzat és una enquesta trimestral d'opinió, l'Òmnibus municipal, de la qual presentem, seguidament, els resultats del bloc de preguntes relacionades amb el comerç i el consum de la nostra ciutat.

Òmnibus municipal

Enllaços i materials relacionats

[PDF-català] Òmnibus municipal 3a onada de 2023

[PDF-català] Òmnibus municipal 2a onada de 2023

[PDF-català] Òmnibus municipal 1a onada de 2023

[PDF-català] Òmnibus municipal 4a onada de 2022

[PDF-català] Òmnibus municipal 3a onada de 2022

[PDF-català] Òmnibus municipal 2a onada de 2022

[PDF-català] Òmnibus municipal 1a onada de 2022

[PDF-català] Òmnibus municipal 4a onada de 2021

[PDF-català] Òmnibus municipal 3a onada de 2021

[PDF-català] Òmnibus municipal 2a onada de 2021

[PDF-català] Òmnibus municipal 1a onada de 2021

[PDF-català] Òmnibus municipal 4a onada de 2020

[PDF-català] Òmnibus municipal 3a onada de 2020

[PDF-català] Òmnibus municipal 2a onada de 2020

[PDF-català] Òmnibus municipal 1a onada de 2020

[PDF-català] Òmnibus municipal 4a onada de 2019

[PDF-català] Òmnibus municipal 3a onada de 2019

[PDF-català] Òmnibus municipal 2a onada de 2019

[PDF-català] Òmnibus municipal 1a onada de 2019

[PDF-català] Òmnibus municipal Desembre de 2018

[PDF-català] Òmnibus municipal Setembre de 2018

[PDF-català] Òmnibus municipal Juny de 2018

[PDF-català] Òmnibus municipal Març de 2018

[PDF-català] Òmnibus municipal desembre de 2017

[PDF-català] Òmnibus municipal novembre de 2017

[PDF-català] Òmnibus municipal juliol de 2017

[PDF-català] Òmnibus municipal març de 2017

[PDF-català] Òmnibus municipal desembre de 2016

[PDF-català] Òmnibus municipal octubre 2016

[PDF-català] Òmnibus municipal juliol 2016

[PDF-català] Òmnibus municipal març 2016

[PDF-català] Òmnibus municipal desembre 2015

[PDF-català] Òmnibus municipal setembre 2015

[PDF-català] Òmnibus municipal juny 2015

[PDF-català] Òmnibus municipal abril 2015

[PDF-català] Òmnibus municipal desembre 2014

[PDF-català] Òmnibus obertura comerços diumenges estiu 2014

[PDF-català] Òmnibus municipal setembre 2014

[PDF-català] Òmnibus municipal juny 2014

[PDF-català] Òmnibus municipal abril 2014

[PDF-català] Òmnibus municipal desembre 2013

[PDF-català] Òmnibus municipal setembre 2013

[PDF-català] Òmnibus municipal juny 2013

[PDF-català] Òmnibus municipal abril 2013

[PDF-català] Òmnibus municipal desembre 2012

[PDF-català] Òmnibus municipal setembre 2012

[PDF-català] Òmnibus municipal juny 2012

[PDF-català] Òmnibus municipal març 2012