Enquestes

L'Ajuntament de Barcelona duu a terme una sèrie d'enquestes amb diferents periodicitats per tal de treure conclusions sobre el sector del comerç. Aquestes enquestes es duen a terme tant a consumidors com a responsables d'establiments o comerciants. Aquí pots baixar els resultats de les enquestes amb dades de consum, satisfacció, hàbits i perspectives futures sobre l'activitat comercial.