Estudis

Aquí pots trobar els diferents estudis que analitzen el sector del comerç i la restauració de la ciutat de Barcelona: ordenació del comerç, anàlisi sobre els consumidors, els seus hàbits de compra i les despeses comercials que fan; dades sobre les diferents activitats comercials per sectors, tendències de consum, anàlisi de la demanda, el posicionament del petit comerç, l’afluència als eixos comercials, el grau de satisfacció dels clients i l’anàlisi del sector de la restauració.

Trobats: 23 resultats

Anàlisi de la maduresa digital del comerç de Poblenou 2016-2019

Anàlisi de la maduresa digital del comerç de Poblenou 2016-2019

L’objectiu del projecte és el d’avaluar l'evolució i el grau de maduresa digital dels diferents establiments comercials de la zona del Poblenou de Barcelona. Per tal d'arribar a conclusions sobre la supervivència dels comerços i la seva capacitat d'adaptació en entorns canviants.

Benchmarking d'innovació en el comerç de Barcelona. Diagnosi realitzada per la consultora Intueri.

Benchmarking d'innovació en el comerç de Barcelona. Diagnosi.

El treball sobre Innovació en el comerç realitzat per Intueri Consulting, empresa especialitzada en estratègia, innovació i formació en retail, parteix de l'anàlisi dels canvis que experimenta el retail -en àmbits com ara el tecnològic, la globalització, l’experiència del consumidor i entre operadors- per identificar propostes comercials que aportin valor a l’empresa, al sector i a la ciutat...

Comerç d'Impacte Positiu

Comerç d'Impacte Positiu

L'Informe sobre el Comerç d'Impacte Positiu (CIP) ofereix un nou sistema de valoració de les externalitats positives que pot proporcionar el comerç a la Ciutat amb l'objectiu d'aplicar polítiques públiques basades en incentius per a promocionar aquest comerç. L'eina de valoració presentada en l'Informe permet vincular d'una manera més àmplia, eficient i objectiva les externalitats positives...

Les associacions de comerciants com a promotores socioeconòmiques en el territori

Les associacions de comerciants com a promotores socioeconòmiques en el territori

L’objectiu de l’informe és analitzar els nous models, valors, criteris, fórmules de gestió, sistemes de transparència i innovació, xarxes de relació, etc. que requereixen les associacions de comerciants de la ciutat de Barcelona per tal d’adaptar-se als nou models socioeconòmics i convertir-se en promotores de noves estratègies que potenciïn el seu rol actiu en el territori.

Alimentación ecológica: contexto, visión del sector y perspectivas del consumidor

Alimentación ecológica: contexto, visión del sector y perspectivas del consumidor

Estudi de Mercabarna que analitza les tendències, prioritats i canvis de model a mig-llarg termini en el sector agroalimentari, que persegueixen unes pautes de consum i producció sostenibles enfront les constriccions imposades per uns recursos limitats del planeta.

Anàlisi del sector de la restauració a Barcelona

Anàlisi del sector de la restauració a Barcelona

L’objectiu de l’informe és analitzar el sector de la restauració de Barcelona en relació a 4 eixos: tipologia de restaurants, tendències i innovacions, cadena d’aprovisionament de productes frescos i despesa mitjana i grau de satisfacció dels residents.

Estudi de les activitats comercials de Barcelona

Estudi de les activitats comercials de Barcelona. 2014

L’estudi, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, es basa en el cens realitzat per l’observatori econòmic urbà Eixos, impulsat per l’empresa Planol.info, entre el darrer trimestre de 2013 i el primer trimestre de 2014 de l’oferta comercial en planta baixa a la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un cens elaborat a partir de treball de camp, és a dir, amb el comptatge a peu de carrer, la...

Avaluació de l'obertura dels comerços als diumenges d'estiu a la ciutat de Barcelona. Novembre 2014

Avaluació de l'obertura dels comerços als diumenges d'estiu a la ciutat de Barcelona. Novembre 2014

Document elaborat a petició de l'Ajuntament de Barcelona on es fa una avaluació de l'experiència de prova pilot d'obertura com a resultat de la nova normativa d'horaris comercials a la ciutat de Barcelona, engegada durant l'estiu de 2014. Aquesta normativa ha implicat l'ampliació d'obertura horària a nou diumenges amb un horari comercial entre les 10:00 i les 18:00 h a diferents barris de la...

Portada de l'estudi sobre els efectes de la liberalització d'horaris comercials a la ciutat de Barcelona

Estudi sobre els efectes de la liberalització d'horaris comercials a la ciutat de Barcelona

L'estudi analitza i mesura l’impacte econòmic que podria generar en el conjunt de la ciutat de Barcelona (i del seu teixit comercial) l’aplicació del "Real Decreto‐ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad" en aquells punts relatius a l’obertura en diumenges i festius que s'especifiquen al títol V sobre "Medidas de...

Portada del'Atles comercial de Barcelona

Atles comercial de Barcelona

L'Atles és una eina de treball que neix amb la voluntat de satisfer les necessitats bàsiques d'informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest important sector econòmic de la ciutat. El llibre ofereix una radiografia actualitzada del comerç de Barcelona, tenint en compte el context territorial i les seves tendències i perspectives, i es configura com un punt de referència...

A la venda a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça de Sant Miquel, s/n, i a la botiga de la Virreina de la Rambla, 99.

Portada de l'estudi "Previsions sobre l'evolució del consum a Catalunya, 2012-2022"

Previsions sobre l'evolució del consum a Catalunya, 2012-2022

L’estudi “Previsions sobre l’evolució del consum a Catalunya, 2012-2022” analitza la demanda del consumidor i la tendència en la despesa del consum. L’estudi fa unes recomanacions al comerç per adaptar-se a la nova realitat social i als nous hàbits de consum derivats dels canvis sociològics i demogràfics de la propera dècada.

  • 1
  • 2
  • següent ›