Estudis

Aquí pots trobar els diferents estudis que analitzen el sector del comerç i la restauració de la ciutat de Barcelona: ordenació del comerç, anàlisi sobre els consumidors, els seus hàbits de compra i les despeses comercials que fan; dades sobre les diferents activitats comercials per sectors, tendències de consum, anàlisi de la demanda, el posicionament del petit comerç, l’afluència als eixos comercials, el grau de satisfacció dels clients i l’anàlisi del sector de la restauració.

Trobats: 28 resultats

Estudi de les activitats comercials a Barcelona 2019

El cens de locals és un instrument imprescindible per a la diagnosi, la sistematització d’indicadors, la presa de decisions i l’avaluació de polítiques públiques sobre el sector. Permet quantificar els comerços actius en planta baixa, classificar-los pel tipus de servei que ofereix a la ciutadania i comprovar-ne la seva evolució districte per districte, entre d'altres. A més, les campanyes d'...

Inventari locals de Barcelona - 2016

Inventari locals de Barcelona - 2016

L’Ajuntament de Barcelona ha realitzat l’inventari de locals en planta baixa per tal de facilitar informació a la ciutadania, l’activitat econòmica i tots els agents implicats en la dinàmica econòmica, social i urbanística de la ciutat, proveint a més el coneixement clau per al disseny i implementació de les polítiques públiques relacionades amb aquest àmbit.

Estudi de les activitats comercials de Barcelona

Estudi de les activitats comercials de Barcelona. 2014

L’estudi, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, entre el darrer trimestre de 2013 i el primer trimestre de 2014 de l’oferta comercial en planta baixa a la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un cens elaborat a partir de treball de camp, és a dir, amb el comptatge a peu de carrer, la classificació en diverses categories i la geolocalització dels establiments.

Anàlisi del sector de la restauració a Barcelona

Anàlisi del sector de la restauració a Barcelona

L’objectiu de l’informe és analitzar el sector de la restauració de Barcelona en relació a 4 eixos: tipologia de restaurants, tendències i innovacions, cadena d’aprovisionament de productes frescos i despesa mitjana i grau de satisfacció dels residents.

Anàlisi de l'impacte econòmic de la COVID-19 al sector comercial de Barcelona

Anàlisi de l'impacte econòmic de la COVID-19 al sector comercial de Barcelona

Avaluació de l’impacte de la crisi derivada de la COVID-19 sobre el sector comercial, en sentit ampli, a la ciutat de Barcelona

Anàlisi de la maduresa digital del comerç de Poblenou 2016-2019

Anàlisi de la maduresa digital del comerç de Poblenou 2016-2019

L’objectiu del projecte és el d’avaluar l'evolució i el grau de maduresa digital dels diferents establiments comercials de la zona del Poblenou de Barcelona. Per tal d'arribar a conclusions sobre la supervivència dels comerços i la seva capacitat d'adaptació en entorns canviants.

Portada del'Atles comercial de Barcelona

Atles comercial de Barcelona

L'Atles és una eina de treball que neix amb la voluntat de satisfer les necessitats bàsiques d'informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest important sector econòmic de la ciutat. El llibre ofereix una radiografia actualitzada del comerç de Barcelona, tenint en compte el context territorial i les seves tendències i perspectives, i es configura com un punt de referència...

A la venda a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça de Sant Miquel, s/n, i a la botiga de la Virreina de la Rambla, 99.

Benchmarking d'innovació en el comerç de Barcelona. Diagnosi realitzada per la consultora Intueri.

Benchmarking d'innovació en el comerç de Barcelona. Diagnosi.

El treball sobre Innovació en el comerç realitzat per Intueri Consulting, empresa especialitzada en estratègia, innovació i formació en retail, parteix de l'anàlisi dels canvis que experimenta el retail -en àmbits com ara el tecnològic, la globalització, l’experiència del consumidor i entre operadors- per identificar propostes comercials que aportin valor a l’empresa, al sector i a la ciutat...

Estudi sobre l'impacte del COVID sobre el sector comercial -2020 /2021

Estudi sobre l'impacte del COVID sobre el sector comercial -2020 /2021

Presentació d'una anàlisi de la incidència de la covid-19 en el sector comercial de Barcelona durant l’any 2020, així com determinar-ne una estimació de cara al 2021.

Portada de l'estudi "Previsions sobre l'evolució del consum a Catalunya, 2012-2022"

Previsions sobre l'evolució del consum a Catalunya, 2012-2022

L’estudi “Previsions sobre l’evolució del consum a Catalunya, 2012-2022” analitza la demanda del consumidor i la tendència en la despesa del consum. L’estudi fa unes recomanacions al comerç per adaptar-se a la nova realitat social i als nous hàbits de consum derivats dels canvis sociològics i demogràfics de la propera dècada.

Retorn inversió - Projecte Plaça Catalunay Ximenez Group

Retorn inversió - Projecte Plaça Catalunay Ximenez Group

L’Objectiu d’aquest informe és la medició del retorn de la inversió del projecte d’il·luminació decorativa realitzat per Grup Ximenez a Plaça Catalunya