Estudis

Aquí pots trobar els diferents estudis que analitzen el sector del comerç i la restauració de la ciutat de Barcelona: ordenació del comerç, anàlisi sobre els consumidors, els seus hàbits de compra i les despeses comercials que fan; dades sobre les diferents activitats comercials per sectors, tendències de consum, anàlisi de la demanda, el posicionament del petit comerç, l’afluència als eixos comercials, el grau de satisfacció dels clients i l’anàlisi del sector de la restauració.

Trobats: 21 resultats

Benchmarking d'innovació en el comerç de Barcelona. Diagnosi realitzada per la consultora Intueri.

Benchmarking d'innovació en el comerç de Barcelona. Diagnosi.

El treball sobre Innovació en el comerç realitzat per Intueri Consulting, empresa especialitzada en estratègia, innovació i formació en retail, parteix de l'anàlisi dels canvis que experimenta el retail -en àmbits com ara el tecnològic, la globalització, l’experiència del consumidor i entre operadors- per identificar propostes comercials que aportin valor a l’empresa, al sector i a la ciutat...

Les associacions de comerciants com a promotores socioeconòmiques en el territori

Les associacions de comerciants com a promotores socioeconòmiques en el territori

L’objectiu de l’informe és analitzar els nous models, valors, criteris, fórmules de gestió, sistemes de transparència i innovació, xarxes de relació, etc. que requereixen les associacions de comerciants de la ciutat de Barcelona per tal d’adaptar-se als nou models socioeconòmics i convertir-se en promotores de noves estratègies que potenciïn el seu rol actiu en el territori.

Alimentación ecológica: contexto, visión del sector y perspectivas del consumidor

Alimentación ecológica: contexto, visión del sector y perspectivas del consumidor

Estudi de Mercabarna que analitza les tendències, prioritats i canvis de model a mig-llarg termini en el sector agroalimentari, que persegueixen unes pautes de consum i producció sostenibles enfront les constriccions imposades per uns recursos limitats del planeta.

Anàlisi del sector de la restauració a Barcelona

Anàlisi del sector de la restauració a Barcelona

L’objectiu de l’informe és analitzar el sector de la restauració de Barcelona en relació a 4 eixos: tipologia de restaurants, tendències i innovacions, cadena d’aprovisionament de productes frescos i despesa mitjana i grau de satisfacció dels residents.

Estudi de les activitats comercials de Barcelona

Estudi de les activitats comercials de Barcelona. 2014

L’estudi, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, es basa en el cens realitzat per l’observatori econòmic urbà Eixos, impulsat per l’empresa Planol.info, entre el darrer trimestre de 2013 i el primer trimestre de 2014 de l’oferta comercial en planta baixa a la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un cens elaborat a partir de treball de camp, és a dir, amb el comptatge a peu de carrer, la...

Avaluació de l'obertura dels comerços als diumenges d'estiu a la ciutat de Barcelona. Novembre 2014

Avaluació de l'obertura dels comerços als diumenges d'estiu a la ciutat de Barcelona. Novembre 2014

Document elaborat a petició de l'Ajuntament de Barcelona on es fa una avaluació de l'experiència de prova pilot d'obertura com a resultat de la nova normativa d'horaris comercials a la ciutat de Barcelona, engegada durant l'estiu de 2014. Aquesta normativa ha implicat l'ampliació d'obertura horària a nou diumenges amb un horari comercial entre les 10:00 i les 18:00 h a diferents barris de la...

Portada de l'estudi sobre els efectes de la liberalització d'horaris comercials a la ciutat de Barcelona

Estudi sobre els efectes de la liberalització d'horaris comercials a la ciutat de Barcelona

L'estudi analitza i mesura l’impacte econòmic que podria generar en el conjunt de la ciutat de Barcelona (i del seu teixit comercial) l’aplicació del "Real Decreto‐ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad" en aquells punts relatius a l’obertura en diumenges i festius que s'especifiquen al títol V sobre "Medidas de...

Portada del'Atles comercial de Barcelona

Atles comercial de Barcelona

L'Atles és una eina de treball que neix amb la voluntat de satisfer les necessitats bàsiques d'informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest important sector econòmic de la ciutat. El llibre ofereix una radiografia actualitzada del comerç de Barcelona, tenint en compte el context territorial i les seves tendències i perspectives, i es configura com un punt de referència...

A la venda a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça de Sant Miquel, s/n, i a la botiga de la Virreina de la Rambla, 99.

Portada de l'estudi "Previsions sobre l'evolució del consum a Catalunya, 2012-2022"

Previsions sobre l'evolució del consum a Catalunya, 2012-2022

L’estudi “Previsions sobre l’evolució del consum a Catalunya, 2012-2022” analitza la demanda del consumidor i la tendència en la despesa del consum. L’estudi fa unes recomanacions al comerç per adaptar-se a la nova realitat social i als nous hàbits de consum derivats dels canvis sociològics i demogràfics de la propera dècada.

Portada del Estudi per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el sector del comerç

Estudi per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el sector del comerç

Estudi, elaborat conjuntament per "Barcelona Activa" i la consultora "BeagleConsulting", que té els objectius de conèixer les necessitats i els reptes del sector en l'àmbit de Recursos Humans, realitzar un mapa de formació, i identificar aspectes crítics que, tenint en compte la situació actual, afloren com a mancances estructurals del comerç. Amb això es podrà proposar solucions que permetin...

Portada del document “Pecab. Pla especial d'equipament comercial alimentari de Barcelona 2015”

PECAB. Pla especial d'equipament comercial alimentari de Barcelona 2015

Aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 27 de març de 2015. Publicat al BOP el 8 de maig de 2015. Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, 2011. Aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 29 d’abril de 2011. Publicada al BOP el 30...

  • 1
  • 2
  • següent ›