Com han evolucionat els mercats municipals de Barcelona al llarg de la història?