Els mercats et cuiden - El mercat de Lesseps, "Aprenentatge i Servei"