Es reparteixen 2.500 mascaretes al personal del Mercat de la Concepció