La Setmana Internacional de Mercats dedica diverses activitats als infants