El Mercat Dominical del Llibre de Sant Antoni i la gastronomia: una relació històrica