Els mercats ofereixen serveis a domicili als seus clients i clientes (informació actualitzada)