Els Mercats expliquen els programes educatius en el Dia Internacional de la Ciutat Educadora