Isabel Ampolla: “Aquí som artistes a treure espines!”