Inaugurada l'exposició de l'Atelier de Sant Gervasi al Mercat Galvany!