La 'paradeta' de la memòria del Mercat del Born: històries de vida