Tradicions, reciclatge i exposicions als mercats: les nostres activitats