Sant Bartomeu, patró dels carnissers: una professió que també ha de ser vocacional