Els mercats et cuiden: El mercat del Besòs i l'equip de futbol del barri