Propietats organolèptiques dels aliments al Mercat de la Mercè