D’artista de mercat a paradista de la fira: la Rosa Marina i el seu bacallà