"Mercats: l'experiència de qualitat", per Eduard Piñol