Presentació de Mercat de Mercats als bloggers gastronòmics des de l'Hort Urbà del Mercat de la Vall d'Hebron