Rètols i elements del Mercat de l'Abaceria a unes jornades del MACBA