La vedella: del cap a la cua, tot es cuina, per Esther Bertran