Liquats de verdures i fruita, infal·libles amb l’arribada del bon temps